Gjeni përgjigjen më të mirë për pyetjen tuaj, ndihmoni të tjerët ti përgjigjen pyetjes së tyre

Nëse do të përdorni forumin e Almars, duhet të jeni të sigurt se nuk ka asgjë shqetesuese.

Ato janë zona oqeanike që paraqesin karakteristika fizike dhe biologjike të ngjashme me njëra-tjetrën, duke grupuar ekosisteme të ndryshme. Ato karakterizohen nga përmbajtja e tyre e lartë e kripërave, ndryshimi i temperaturës, dendësia dhe gradienti i ndriçimit.

Mjedisi detar përbëhet nga një trup i madh uji i ndërlidhur nga rrymat sipërfaqësore dhe të thella që transportojnë lëndë ushqyese, qenie të gjalla dhe ndotës. E gjithë kjo përcakton një zonim të zonave detare si horizontale dhe vertikalisht, duke gjetur ndryshime midis zonës bregdetare dhe detit të hapur.

avatar
Krijuar në 31 January 2022