Takim ne Departamentin e Akuakultures dhe Peshkimit, ne kuader te Projektit Erasmus + AlMars

1644329075_man.png
Superadmin - Agriculture University of Tirana
07 December 2022

Ne kuader te Projektit Erasmus+ ALMars, te koordinuar nga Universiteti i Splitit, Kroaci, ne datat 7 - 8 Shtator 2022, u realizua ne Departamentin e Akuakultures dhe Peshkimit, takime midis pjesemarresve te universiteteve partnere te projektit dhe Dekanit te Fakultetit te Bujqesise dhe Mjedisi, ku u diskutua kurrikula e programit 2 vjecar te Perbashket Profesional ne "Akuakulture dhe Peshkim"

Etiketime:

Share:

Informacione të ngjashme