ALMARS as part of Projects Fair Exhibition, Vlora, Albania

1644329075_man.png
Superadmin
14 February 2022

Projekti Almars ishte pjesë e Ekspozitës së Panairit të Projekteve “Forcimi i Kapaciteteve, Fuqizimi i Komunitetit” organizuar nga Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës në kuadër të Ditëve Erasmus+ 2021. Ekipi i projektit ALMARS informoi të gjithë pjesëmarrësit për objektivat kryesore, me përjashtim të rezultateve dhe aktivitetet e realizuara deri tani.

Ky aktivitet u shpërnda edhe përmes mediave lokale.

 

https://www.youtube.com/watch?v=2h10UBPUOOo

 

https://www.erasmusdays.eu/event/projects-fair-exhibition-strengthening-capacity-empowering-community-the-case-of-erasmus-projects-at-uv/


Share:

Studime të ngjashme

No related research yet